Flotta

 • Amicizia Jouet Sheriff 20
 • Aene 1 Lady Hawke 20 Sail
 • Aene 2 Lady Hawke 20 Sail
 • Four Wendy Lady Hawke 20 Sail
 • Gioia Hobie Cat 16
 • Pomona Caravelle
 • Fusy Fusilla 4
 • Cuba Libre Flying Junior
 • Sundance Sunfish
 • Sunkiss Sunfish
 • Sunrise Sunfish
 • Antik Sunfish
 • Opty One Optimist
 • Opty Two Optimist
 • Opty Three Optimist
 • Opty Four Optimist
 • HTQA Lomac 2002
Share